Kategoriarkiv: Skole

Hvordan står det til med litteraturundervisningen?

I høst arrangerte Læringsmiljøsenteret og Lesesenteret en felles konferanse i forbindelse med at senterne feiret 30 år siden de ble opprettet. Et av foredragene i løpet av konferansen handlet om hvordan elever elever engasjerte seg når de ble presenterer for vanskelig litteratur. Resultatene var både overraskende og spennende. Margrethe Sønneland disputerte like etterpå, og på Forskning.no kan du lese en artikkel om hennes doktergradarbeid som også av grunnlaget for foredraget jeg hørte.

Rett før jul ble det publisert en annen artikkel om litteraturundervisning på Forskning.no. Den tar for seg forskningen til Ida Lodding Gabrielsen ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Hva vil vi med litteraturundervisningen i skolen? har hun spurt seg. Dette er dessverre forstemmende lesning. Kort fortalt handler det stort sett om sjanger og litterære virkemidler, og veldig lite om litteraturens egenverdi. Det høres ut som lite har skjedd i løpet av tiden som er gått siden jeg gikk ut av skolen. Det er å håpe at  Margrethe Sønnelands funn vil være med å påvirke hvordan skolen legger opp litteraturundervisningen framover.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

En mobbehistorie

Jeg må dele en film som Nina Grini, kollega ved Læringsmiljøsenteret, står bak. Fredrik Dahle Vedholm, som også jobber hos oss, har filmet. Studio Nille i Larvik har bidratt med dansere og koreografer. Resultatet er blitt en annerledes film om mobbing. Det hører også med til historien at en av danserne er min eldste datter.

Her kan du lese om bakgrunnen for filmen.

Det er laget et undervisningsopplegg med refleksjonsoppgaver til filmen.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Læring – og hvorfor lærerens innstilling er så viktig

Hvilke elever gjør det best? De som tror at intelligens er bestemt ved fødselen, eller de som tror at intelligens er noe som kan påvirkes av innsats? Den siste gruppen har en tendens til å gjøre det bedre, hevdes det i en artikkel på nettstedet MindShift.

I artikkelen kan man også lese om Two Rivers Charter School i Washington, D.C., der man fant ut at mattelærerne hadde en frykt for faget. De jobbet derfor intenst for å få bukt med denne frykten, og forandret dermed lærernes innstilling til faget. Nå har skolen endret sin måte å drive matteundervisning på, fra å gjennomgå regneartene og gi oppgaver, til å gi elevene matteproblemer de skal samarbeide om hvordan de skal løse.

Se en video om hvordan skolen jobber:

Les hele artikkelen her: How One School Changed Its Math Culture, Starting With Teachers.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Terry Pratchett om bibliotek

Denne videoen gjør meg både litt glad og litt trist på samme tid. Glad fordi biblioteket var så viktig for Pratchett. Og fordi bibliotekarene han møtte var akkurat som de jeg møtte i min oppvekst: De lot meg få rusle rundt å oppdage bøkene på egenhånd, uten velmente råd om hva jeg burde og ikke burde lese.

Trist fordi han er død, men også fordi han ikke fant seg like godt til rette på skolen.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Rom for læring

Bokomslag Rom for læringVi har skrevet bok på jobb. Når jeg skriver “vi”, så mener jeg at 13 av 16 ansatte ved det som da het Lillegården kompetansesenter* har skrevet noe som har havnet i boka Rom for læring. Det er i seg selv litt unikt.

Arbeidet med boka har vært en lang prosess, og det var ikke alltid lett å se om vi skulle komme i mål. Men hele veien ble vi trygt guidet av vår gode og erfarne kollega Elin Kragset Vold.

Boka ble lansert i mai, så dette er allerede gammelt nytt, men jeg har likevel lyst til å fortelle litt om prosessen fram til utgitt bok.

Vi hadde hele tiden Fagbokforlaget i ryggen. De hadde kontaktet oss for å få oss til å gi ut boka, ikke omvendt. For en som ikke hadde vært gjennom et slikt stort arbeid før, føltes det trygt at andre tenkte dette var verdt å skrive om.

Hovedideen var at Elin Kragset Vold skulle intervjue folk som hadde jobbet med LP-modellen** over tid, for å finne ut hvordan de hadde gått fram for å få til gode resultater når de forsøkte å forbedre læringsmiljøet ved sin skole eller i sin kommune. Hun snakket med lærere, skoleledere og ansatte i PP-tjenesten som hadde lykkes bra. Spesielt så hun etter de aha-opplevelsene folk hadde hatt under arbeidets gang som førte til at de valgte å gjøre endringer i sin egen praksis.

Disse intervjuene munnet ut i praksisfortellinger som dannet en form for rammeverk i boka. Etter hver praksisfortelling fulgte kapitler skrevet av senterets rådgivere, der man tok fatt i forskjellige deler av teorien som LP-modellen bygger på. Disse kapitlene kunne bruke eksempler fra praksisfortellingen for å belyse teorien.

Jeg var i utgangspunktet tiltenkt en rolle der jeg skulle lese og komme med tilbakemeldinger, pluss ha ansvaret for bibliografien. Jeg hadde derfor en litt tilbakelent holdning i begynnelsen. Når jeg stod litt på sidelinjen var det interessant å observere hvordan arbeidet skred fram.

De ansatte ble delt inn i grupper etter hvilken rammefortelling de hørte sammen med. Alle gruppemedlemmene skulle lese hverandres tekster og kommentere dem.  Det førte til at man fikk større kontinuitet i en tekst som fort kunne ha spriket i alle retninger. Man sikret seg også mot for mange gjentagelser. Noen leste dessuten hele boka, slik at det samme ble i varetatt på tvers av de forskjellige delene av boka.

Når man skulle melde tilbake på tekster ble det i begynnelsen bare gjort i grupper. Alle fikk beskjed om å legge mest vekt på hva som var bra og hva som burde bygges ut, og mindre på hva som var mindre bra. Det viste seg å være veldig vanskelig å ikke trekke fram det som ikke var bra. Det er nok det vi har mest trening i. Men med god ledelse og en stor porsjon selvdisiplin fikk vi det stort sett til.

Teorien bak denne tilbakemeldingsformen var at man etter x antall reskrivinger ville ha kvittet seg med det meste som ikke var bra, og det som gjenstod ved redaktørens siste gjennomlesning ville hun ta hånd om selv. Kanskje virker det som en noe optimistisk inngang til et problem, men i praksis fungerte det overraskende bra. Folk gikk fra disse tilbakemeldingsmøtene med mange ideer om hva som kunne gjøres videre, og uten det vanlige mismotet man kan sitte igjen med etter en tilnærmet slakt. Vi unngikk ikke helt at arbeidet stoppet opp i blant, men med tanke på hvor lang tid hele jobben gikk over, gikk det rimelig smertefritt.

Jeg endte opp med å skrive forordet i boka, og føler derfor at jeg har en liten bit i det endelige produktet. Det er ikke fritt for at jeg er ganske stolt av boka vår.

* Etter at boka var ferdig skrevet, men før den ble utgitt, ble Lillegården kompetansesenter fusjonert med Senter for atferdsforskning, ved Universitetet i Stavanger. Nå heter vi Læringsmiljøsenteret.

** LP-modellen står for læringsmiljø og pedagogisk analyse, og er en strategi for å jobbe med læringsmiljøet i skolen. Alle ansatte i skolen er involvert. Man går fram etter bestemte prinsipp, der analyse, informasjonsinnhenting og evaluering er viktige komponenter. Den enkelte skole velger selv ut hvilke deler av praksisen det skal settes søkelys på, med utgangspunkt i hvilke problemer de mener de trenger hjelp til å finne ut av. Underveis får de veiledning av PP-tjenesten i kommunen, og de får fagdager der de kommer med ønsker om hvilke tema som skal tas opp. Arbeidet med implementeringen av LP-modellen går over en periode på 2 til 3 år. Etter det er det meningen at skolen skal være i stand til å arbeide uten støtte utenfra. En del skoler velger å samarbeide med andre skoler i nettverk både i implementeringsperioden og etterpå. Du kan lese mer på LP-modellen.no.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather