Sterke streker

Vi har det enkelt her i landet i forhold til hvordan de må streve mange andre steder i verden for å leve et verdig liv. Samtidig er det jo ikke sånn at alle her har det lett. I hvertfall ikke hele tiden. Bloggen Sterke streker tilhører Torgeir W. Skancke fra Larvik. Jeg kjenner ham ikke, …