I en kronikk i Aftenposten går Terje Gaustad sterkt ut mot frikjennelsen av DVD-Jon. I artikkelen “Norge som frihavn for piratvirksomhet” hevder han blant annet at dommeren ikke kan ha forstått problemstillingen siden Jon Lech Johansen ikke ble dømt. På EFNs hjemmeside har Thomas Gramstad publisert et svar. “Gaustad snakker om “piratkopiering”, men sperren som “DVD-Jon” brøt er en avspillingssperre og ikke en kopisperre. Den “beskytter” kun noen filmprodusenters forsøk på å lage et kunstig monopol i et marked for avspillere, og sperren har aldri hatt og vil aldri få noen betydning for ulovlig kopiering; der benyttes det helt andre metoder,” skriver han. Mens Gaustad argumenterer for en endring av åndsverksloven for å beskytte rettighetshaverne, mener Gramstad at loven fungerer bra slik den er utformet i dag fordi den beskytter brukernes rett til å velge. Hvis det skulle være noen tvil: Jeg heier fortsatt på DVD-Jon og hans like framfor pengefolket i Hollywood.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather