Når resultatet er det viktigste

Det forskes stadig på nye måter å presentere søkeresultater på. Et ønske om å øke tilgjengeligheten og gjøre søkingen mer intuitiv ligger bak. Liquid browsing er en måte å gjøre det på. Du kan teste Liquid browsing selv eller se en video av hvordan det fungerer. Det hele ble litt for flytende (kremt) for meg.

Et annet konsept i samme gate er Suns forskningsprosjekt Search Inside Music. Det handler om å kategorisere musikk etter f.eks. stemning, musikalsk tema, tekst, intrumentering etc:

“Which song, performed by a band other than the Beatles, sounds the most ?Beatle-y?? A simple question, but how would you even begin trying to answer it? Sun Labs? Paul Lamere began where any self-respecting researcher would start: with hard data.

?Every song is really a series of acoustic features and characteristics that can be measured, analyzed, tracked, and compared,? he said. ?So the first thing we do is generate metadata directly from the audio content.? A few of the features that can be extracted and analyzed include pitch, harmony, key, timbre, instrumentation, tempo, rhythm patterns, and intensity or energy level. “

Dette prosjektet har ingen konkrete resultater å vise til for øyeblikket.

Tipsene fikk jeg via Sigia-l.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather