Lokale helter

I dag har Aftenposten et kort intervju med Dag Thorstensen fra mitt nabolag. Han samordnet prosessen da 22 ulike interesseorganisasjoner (vellag, idrettslag, skoler mm) gikk inn for at E 18 forbi Larvik skulle gå i en lang tunnel i stedet for å bli nok en barriere mellom byen og marka. Jeg er så glad forslaget vant fram. Det betyr betydelig mindre forurensing og bråk i mitt nærmiljø enn hvis Vegvesenets forslag var blitt stående. Thorstensen sier blant annet:

– Selv om det er dyrere å bygge tunnel, så er det viktig for Larviks fremtid. Dette er en vei som skal ligge der i 100 år. Kostnaden for samfunnet ved en slik utbygging er høyere enn hva det koster å bygge selve veien. Hvis vi får en vei som mange er misfornøyd med, som skaper mye støy og støvplager og gjør byen mindre attraktiv, så kan mange få helseplager som koster samfunnet mye mer på lang sikt.

Jeg er også enig med ham i at de burde bygge veien i mye større stykker av gangen. Neste sommer vil det være 4-felts vei fram til Larvik og fra Larvik til Langgangen i Telemark. Forbi Larvik og etter Langgangen vil det fortsatt være 2-feltsvei. Gjett om det vil skape kork i rushtid og sommertrafikk?

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather