Ung 3.0

Følg konferansen Ung 3.0 direkte på web-tv 30. og 31.mars. Temaet er unges bruk av sosiale medier, og målgruppen er folk som jobber med barn og unge. Fylkesbibliotekene i Vestfold og Buskerud står bak. Underveis i konferansen blogger elever Thor Heyerdahl videregående skole. by

Interessant uke

Det har vært en spennende uke i jobbsammenheng. På tirsdag var jeg på minisymposium om web 2.0 brukt i læringssammenheng arrangert av Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande. Det var spesielt et av foredragene som fenget: Anne Fox er en britisk lærer som underviser i engelsk på en dansk skolen. Hun har bl.a. tatt i bruk …

Internet Librarian International 2007

Forrige uke forsvant så fort at jeg aldri rakk å blogge om konferansen. Nå får det bare bli en kort rapport: Det var to dager med fullt program, av noe varierende karakter. Enkelte av foredragene handlet nesten bare om strukturen av prosjektet foredragsholderen refererte fra, og om organisasjonen vedkommende jobbet i. Det er vel ikke …