Kule bibliotekarer

Det finnes mange myter om hva en bibliotekar er og – ikke minst – hvordan hun ser ut. Virkeligheten stemmer langtfra alltid med mytene. Det ligger i mytenes natur. Filmer har ofte bygd opp under disse mytene. Britisk Film Institute har samlet ti filmatiserte bibliotekarer som bryter med mytene: The 10 best librarians on screen. by