Tretopptekster

Min gode kollega Kirsti Tveitereid holder på med en master i fagliglitterær skriving ved Høgskolen i Vestfold. I august leide hun og tre medstudenter en trehytte langt ute i skogen for en helg. Der tilbrakte de tiden med å skrive, løse oppgaver, vurdere og diskutere hverandres tekster. Du kan lese om opplevelsene deres her. Det …

Rom for læring

Vi har skrevet bok på jobb. Når jeg skriver “vi”, så mener jeg at 13 av 16 ansatte ved det som da het Lillegården kompetansesenter* har skrevet noe som har havnet i boka Rom for læring. Det er i seg selv litt unikt. Arbeidet med boka har vært en lang prosess, og det var ikke …