Go the fuck to sleep

Som tittelen indikerer er ikke Adam Mansbachs bok Go the fuck to sleep beregnet på deg som har et anstrengt forhold til banneord. Anse deg hermed som advart. Er du derimot blant oss som i blant tar, eller har lyst til å ta, den slags ord i vår munn, kan dette være noe for deg. …

I det danske kulturtidsskriftet Søndag Aften fant jeg en interessant artikkel om språkutvikling, Da danskerne talte finsk. Der hevdes det bl.a. at baskisk er beslektet med kinesisk og at det er det eneste språket som overlevde den indoeuropeiske invasjonen, 3000 år før vår tidsregning. Bibliotek- og litteraturspørsmål har forøvrig en betydelig plass i tidsskriftet. by