Styrt språkutvikling

Språkrådet har fått en del publisitet i det siste, i forbindelse med nye navn på både fylker og statlige bedrifter. Men visste du at de også har ansvar for å styre den offisielle rettskrivingen? Sammen med professorer og amanuenser fra flere universitet bestemmer de hva som skal inn i og ut av Bokmåls- og Nynorskordboka. […]

I det danske kulturtidsskriftet Søndag Aften fant jeg en interessant artikkel om språkutvikling, Da danskerne talte finsk. Der hevdes det bl.a. at baskisk er beslektet med kinesisk og at det er det eneste språket som overlevde den indoeuropeiske invasjonen, 3000 år før vår tidsregning. Bibliotek- og litteraturspørsmål har forøvrig en betydelig plass i tidsskriftet. by