Staten og nettsamfunnene

I artiklen Det handler om å dele på Forskning.no argumenteres det for å tilrettelegge informasjon fra staten for nettsamfunnene. “Tre av fire ungdommer deltar daglig i nettsamfunn, i gjennomsnitt er ungdom med i 3,4 slike fora. Det bør få konsekvenser for hvordan offentlige etater skal informere oss, særlig ungdommen, mener forsker. […] – Det viktigste …

Universell tilgjengelighet – eller kanskje ikke

Like før jul vedtok Regjeringen å standardisere formatene de skulle bruke på nett: De landet på HTML, PDF og ODF (skjemaer). Morten Tollefsen ved MediaLT, som jobber spesielt med blind og svaksynte, var ikke helt overbevist om at valgene var korrekte. HTML er helt OK, men hvorfor ikke Open XML? spør han. Når det gjelder …

Hvorfor gjøre det lett når det kan gjøres vanskelig

Jeg trodde jeg visste ganske mye om brukervennlighet på nett etter bl.a. å ha skrevet mastergradsoppgave med det for øyet. Men etter at jeg begynte å jobbe i statped-systemet sist høst, har jeg likevel fått meg en del aha-opplevelser. Tabeller i struktur, spesielt de uten innhold, gir f.eks. et ganske uspennende inntrykk for en som …