Go the fuck to sleep

Som tittelen indikerer er ikke Adam Mansbachs bok Go the fuck to sleep beregnet på deg som har et anstrengt forhold til banneord. Anse deg hermed som advart. Er du derimot blant oss som i blant tar, eller har lyst til å ta, den slags ord i vår munn, kan dette være noe for deg. …