All reklam er ikke god reklame

Vanligvis er det veldig positivt når utenforstående påtar seg å tale bibliotekets sak. Dessverre blir ikke alltid resultatet like bra. Håkon Gundersen i Morgenbladet har lest intern bibliotekdiskusjon. Han har skrevet om det i vendinger som er langt fra positive. Det er tydelig at han ikke forstår bibliotekarens innstilling til formidling, og vårt realistiske syn …