Hvorfor jeg nesten ikke blogger for tiden 3

Til nyttår gikk arbeidsstedet mitt fra å være Lillegården kompetansesenter til å være Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning. Til daglig kaller vi det rett og slett Læringsmiljøsenteret. I praksis betyr endringen at jeg fikk over dobbelt så mange kolleger, at jeg delvis har fått ny ledelse over meg, at jeg ikke lenger jobber i […]

Rom for læring

Vi har skrevet bok på jobb. Når jeg skriver “vi”, så mener jeg at 13 av 16 ansatte ved det som da het Lillegården kompetansesenter* har skrevet noe som har havnet i boka Rom for læring. Det er i seg selv litt unikt. Arbeidet med boka har vært en lang prosess, og det var ikke […]

Nytt år, nye muligheter

Januar forsvant som en røyk, og jeg rakk bare ett blogginnlegg. Jeg lurer på om det ikke ble litt for mye av det gode i desember. Det har skjedd store endringer på jobbfronten: Jeg jobber i samme bygg, og alle mine gamle kollegaer er fortsatt mine kollegaer, men jeg har fått en drøss nye også. […]