Hvorfor jeg nesten ikke blogger for tiden 3

Til nyttår gikk arbeidsstedet mitt fra å være Lillegården kompetansesenter til å være Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning. Til daglig kaller vi det rett og slett Læringsmiljøsenteret. I praksis betyr endringen at jeg fikk over dobbelt så mange kolleger, at jeg delvis har fått ny ledelse over meg, at jeg ikke lenger jobber i …