ABM-utvikling mister B-en

Via AMBs nettsider kan man i dag lese i et brev fra Kulturdepartementet at ansvaret for bibliotek blir flyttet fra ABM-utvikling til Nasjonalbiblioteket. På bakgrunn av dette samt de innspillene som departementet har innhentet fra ABM-utvikling og Nasjonalbiblioteket, foreslår Kulturdepartementet at bibliotekoppgavene som i dag ligger i ABM-utvikling, i hovedsak skal overføres til Nasjonalbiblioteket. Debatten …