Rom for læring

Vi har skrevet bok på jobb. Når jeg skriver “vi”, så mener jeg at 13 av 16 ansatte ved det som da het Lillegården kompetansesenter* har skrevet noe som har havnet i boka Rom for læring. Det er i seg selv litt unikt. Arbeidet med boka har vært en lang prosess, og det var ikke …

Tekstualitet

I går var det stor lansering av det nye, faglitterære nettidsskriftet Tekstualitet. Jeg var ikke til stede under lanseringen, men det var to av mine kollegaer. I dag fortalte den ene av dem at jeg er sitert på forsiden til tidsskriftet. – Da de viste forsiden av tidsskriftet på storskjerm, var ditt navn det første …