Universell tilgjengelighet – eller kanskje ikke

Like før jul vedtok Regjeringen å standardisere formatene de skulle bruke på nett: De landet på HTML, PDF og ODF (skjemaer). Morten Tollefsen ved MediaLT, som jobber spesielt med blind og svaksynte, var ikke helt overbevist om at valgene var korrekte. HTML er helt OK, men hvorfor ikke Open XML? spør han. Når det gjelder …