Tekstualitet

I går var det stor lansering av det nye, faglitterære nettidsskriftet Tekstualitet. Jeg var ikke til stede under lanseringen, men det var to av mine kollegaer. I dag fortalte den ene av dem at jeg er sitert på forsiden til tidsskriftet. – Da de viste forsiden av tidsskriftet på storskjerm, var ditt navn det første …