Webinars

Kom over to interessante webseminarer (også kalt “webinars”). Jeg har ikke mulighet til å delta på noen av dem, men det har kanskje du? Using Mental Models for Tactics and Strategy (with Indi Young) Modern Web Form Design (with Luke Wroblewski) Begge webinarene kan også lastes ned i etterkant. by